Model de educatie in sanatatea orala

Proiectul „Youth Community-based Oral Health Learning Model- Com4You” este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +.

Eveniment de diseminare în care iei contact cu:

  • Rezultatele unei cercetări originale în domeniul sănătății orale din România.
  • Metode alternative de educație pentru sănătatea orală.
  • Un model Suedez de educație în igiena și sănătatea orală adaptat și aplicat în România.
  • Prima platformă de e-learning dezvoltată pentru educația în sănătatea orală în România.

Model de educație în sănătatea orală

Asociația Tineri pentru Educație și Societate (TES) împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București (UMF) vă invită să participați la evenimentul de multiplicare al proiectului European

Youth Community-based Oral Health Learning Model - Com4You

din 26 ianuarie 2017 incepand cu ora 14:00 în București, la Institutul Național de Statistică.

Evenimentul se adresează lucrătorilor de tineret, coordonatorilor de voluntari, managerilor și voluntarilor din organizații neguvernamentale, medicilor școlari, medicilor stomatologi, consilierilor educativi și profesorilor din învățămantul preuniversitar.

Evenimentul presupune promovarea  modelului de educație dezvoltat în cadrul proiectului împreună cu Institutul de Medicină Karolinska din Suedia, Federația Europeană de Igieniști Dentari din Spania (EDHF), Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi (DGASPC ) și cabinetul stomatologic AFRA din Galați, pornind de la modelul suedez de sănătate orală.

În cadrul acestui eveniment vor fi prezentate modelele de lecții de educație destinate elevilor din învățământul gimnazial și liceal, iar cu această ocazie, în urma semnării unui parteneriat, vă oferim posibilitatea implicării în livrarea orelor de educație pentru sănătatea orală mai sus menționate.


AGENDA EVENIMENTULUI

14:00 - 14:15
Cuvânt înainte și înregistrarea participanţilor

14:15 - 14:35
Prezentarea proiectului „Youth Community-based Oral Health Learning Model”

14:35 - 15:45
Rezultatele cercetării inițiale privind cunoștințele și comportamentul față de  sănătatea orală la adolescenții incluși în programul Erasmus „Youth Community-based Oral Health Learning Model”.
Modelul de educație în sănătatea orală.

15:45 - 16:30
Pauza de masă

16:30 - 18:00
Metode alternative de educație în sănătatea orală.
Discuții, Dezbateri, Feedback.

18:00
Închidere eveniment.